Hyppighed

Risikoen for at udvikle eksem afhænger af den type arbejde, man udfører, og de kemikalier man kommer i kontakt med på arbejdspladsen [5].

I følge en tysk undersøgelse fra 2002 anmelder fem ud af 10.000 metalarbejdere arbejdsbetinget hudsygdom inden for et år [3].

Andre studier har dog vist, at op mod en tredjedel af metalarbejdere oplever arbejdsbetinget eksem [6].

En anden tysk undersøgelse har vist, at man har en øget risiko for nikkelallergi, når man arbejder i metalindustrien [8], mens en undersøgelse fra Schweiz har vist, at en femtedel af lærlingene i metalindustrien udviklede symptomer på håndeksem inden for en periode på to et halvt år [2].