Hvad kan du selv gøre?

  • Følg de ti gode råd om hudpleje.
  • Brug handsker, når du er i kontakt med allergifremkaldende stoffer eller ved vådt arbejde som f.eks. arbejde med maling, nedvaskning af overflader, afrensning af arbejdsredskaber.
  • Brug de rigtige handsker til det rigtige arbejde. F.eks. hjælper det ikke at anvende læderhandsker ved vådt arbejde, da de bliver våde.
  • Genbrug aldrig engangshandsker.
  • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Særligt udstyr til epoxy og isocyanater

Anvend de korrekte handsker og beskyttelsesudstyr, når du arbejder med epoxy og isocyanater. Spørg din arbejdsgiver.

Man må kun arbejde med epoxyharpikser og isocyanater, hvis man har gennemgået en særlig uddannelse. Undtaget er fremstilling af produkterne. Man kan få uddannelsen på AMU-centrene.

Arbejdsgivere eller selvstændige, der selv bruger produkterne, skal have gennemgået den samme uddannelse, inden de må begynde med arbejdet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Her kan du også finde hjælp

De fleste fagforeninger hjælper med rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsbetinget hudsygdom.

Kan du ikke længere arbejde i dit fag pga. arbejdsbetinget eksem, kan du læse om regler for revalidering på borger.dk.