Hyppighed

Cirka 8 bagere ud af 1000 anmelder et arbejdsbetinget eksem inden for et år i Danmark [1]. En tysk undersøgelse har vist, at nogenlunde det samme gælder i Tyskland [3].

En tredjedel af de bagere, der får arbejdsbetinget håndeksem, får det allerede som lærlinge [1].

Som bager har man næsten ligeså stor risiko for at have eksem pga. allergi som pga. hudirritation [1].

En svensk undersøgelse har vist, at man som bager får håndeksem tre gange hyppigere end resten af befolkningen [8].