Effectiveness of the Healthy Skin Clinic – a randomized clinical trial of nurse-led patient counselling in hand eczema

Artiklen rapporterer fra et klinisk kontrolleret studie med inklusion af 306 patienter henvist til behandling for håndeksem ved Klinik for Hudsygdomme på Gentofte Hospital og ved Hudklinik Nord i Aalborg. Halvdelen af patienterne (kontrolgruppen) fik vanlig information, dvs. skriftligt informationsmateriale udleveret af hudlæge. Den anden halvdel (interventionsgruppen) fik herudover vejledning af en sygeplejerske og kunne bruge en nyudviklet hjemmeside med information, dialogforum og mulighed for at føre logbog. Ved opfølgning efter 6 måneder havde interventionsgruppen haft en større klinisk forbedring af håndeksemet og denne forskel mellem grupperne var signifikant blandt de patienter, der udelukkende blev behandlet med hormoncreme. Herudover var der i interventionsgruppen flere patienter, der havde en hudbeskyttende adfærd ved follow-up, sammenlignet med kontrolgruppen. Der sås ingen forskel i livskvalitet mellem de to grupper