Effect of Tobacco Smoking and Alcohol Consumption on the Prevalence of Nickel Sensitization and Contact Sensitization

Dette studie undersøgte hvorvidt der findes en sammenhæng mellem tobaksrygning og selv-rapporteret håndeksem. Der blev anvendt spørgeskema data fra en stor befolkningsundersøgelse fra Glostrup (n=3471).

 

Studiet viste at forekomsten af håndeksem var højere blandt personer der røg eller tidligere har røget tobak når grupperne blev sammenlignet med ikke-rygere (tidligere rygere (OR = 1.13; CI = 0.90-1.40), nuværende rygere under 15 cig/dag (OR = 1.51; CI = 1.14-2.02) og nuværende rygerere over 15 cig/dag (OR = 1.38; CI = 0.99-1.92).

 

Der fandtes ingen sammenhæng mellem håndeksem og alkoholindtag.