Drug-elicited systemic allergic (contact) dermatitis – update and possible pathomechanisms

Denne artikel gennemgår den eksisterende litteratur indenfor området ”systemisk kontakteksem forårsaget af lægemidler”. Det systemiske kontakt eksem opstår typisk når en allergisk person bliver eksponeret for det pågældende allergen via luftvejene (inhalation), via tarmsystemet (tabletter), gennem huden (plaster), eller gennem blodbanen (intravenøs behandling). Artiklen opsummerer de lægemidler der kan medføre systemisk kontakteksem og giver endvidere en liste over mulige årsagsmekanismer til sygdommen.