Difficulties in using Material Safety Data Sheets to analyse occupational exposures to contact allergens.

Oplysninger på produkter om forekomsten af kontaktallergener og irritanter er vigtig for at kunne stille diagnosen arbejdsbetinget kontakteksem. Sikkerhedsdatablade (MSDS) er vigtige kilder i forbindelse med en kortlægning af hvilke eksponeringer der er på arbejdspladsen. Formålet med dette studie var, fra en medicinsk synsvinkel, at evaluere informationerne fra sikkerhedsdatabladene, at fastslå om de var nemme at forstå og om de tjente deres formål, således at den korrekte diagnose kunne gives.

Vi fandt at 18,6% (137/738) af de indleverede sikkerhedsdatablade havde en eller flere fejl/mangler.

Den hyppigste fejl/mangel der blev observeret var i 63,1% (84/137) af sikkerhedsdatabladene at ”manglende mærkning med R43/H317, ved samtidig indhold af et kendt allergen”. Andre fejl og mangler som blev lokaliseret var i 48,9% (67/137) af sikkerhedsdatabladene ”Navnene på de anvendte konserveringsmidler var ikke inkluderet i sektion 3” og i 20,4% (28/137) af sikkerhedsdatabladene var ”intet om allergi var nævnt i sektion 2, 3, 11, 15 eller 16 trods af, at produktet indeholdt et allergen”.