Difficulties in avoiding exposure to allergens in cosmetics

Det er vigtigt for patienter med kontaktallergi at undgå de stoffer de er allergiske overfor. Det er lovpligtigt at forbrugere informeres om indholdsstofferne i kosmetik via deklarationsoplysninger på produktet. En spørgeskemaundersøgelse blandt 382 patienter med kontaktallergi over for parfumestoffer og/eller konserveringsmidler viste, at næsten halvdelen (46 %) syntes det er svært eller meget svært at læse indholdsdeklarationerne på kosmetik. Det var signifikant svære for personer med lavt uddannelsesniveau end for resten. De hyppigste årsager til at patienterne fandt deklarationerne svære at læse var de svære kemiske navne og en upassende størrelse af bogstaver.

Patienter med parfumeallergi synes at have det nemmere end patienter med allergi over for konserveringsmidler, men stadig væk havde 38 % af patienter med parfumeallergi svært ved at forstå indholdsdeklarationerne.