Determination of natural moisturizing factors in the skin: Raman microspectroscopy versus HPLC.

I dette studiet har man undersøgt to forskellige metoder for at måle mængden af hudens egen fugtighedscreme, NMF (natural moisturizing factors). De to metoder der blev sammenlignet var måling af NMF ved hjælp af tapestripping og HPLC og og ved Raman massespektrometri. Studiet viste at der var en signifikant korrelation mellem de to målemetoder. Begge metoder havde en god evne til at identificere nedsat mængde NMF i individer med genfejl i det gen der koder for forgængeren til NMF, filaggrin. Studiet konkluderer med at begge metoder er gode, og at det nok er praktiske forhold som afgør hvilken metode man anvender.