Detection of local inflammation induced by repeated exposure to contact allergens by use of IVIS SpectrumCT analyses.

Kontaktallergi er kendetegnet ved lokal hudbetændelsesreaktion, som i nogle tilfælde kan resultere i systemisk immunaktivering.

Formålet med studiet var at undersøge, om IVIS SpectrumCT-analyser kan bruges til at detektere immunresponset, der induceres af kontaktallergener.

Mus blev gentagne gange udsat for allergener eller vehikel på ørerne. De lokale og systemiske reaktioner blev analyseret på forskellige tidspunkter med ProSense 750 FAST sonden i IVIS SpectrumCT målinger. Derudover blev ændringer i øretykkelse, cytokinprofil i huden og immunologisk fænotype i dræningslymfeknuderne og milten bestemt.

Lokal betændelse blev detekteret af ProSense 750 FAST og korreleret med ændringer i øretykkelse, cytokinprofil og immunologisk fænotype efter udsættelse for det potente kontaktallergen 2,4-dinitrofluorbenzen.

Analyse af det systemiske respons med ProSense 750 FAST viste ikke nogen forskel mellem allergen-eksponerede og kontrolmus, selv om fluorescensaktiveret cellesorteringsanalyse af milten viste øget antal af y-T-celler og CD11b + CD11c + MHCII + -celler i allergenbehandlede mus.

IVIS SpectrumCT analyser med ProSense 750 FAST som proben kan bruges til at detektere lokale immunresponser induceret af kontaktallergener.