Den europæiske basisserie og anbefalede tilføjelser: 2019

Den europæiske basisserie (EBS) af kontaktallergener anvendes i hele Europa som en væsentlig tests til diagnosticering af allergisk kontakteksem. Eksponering for allergener i miljøet ændrer sig konstant, og EBS skal tilpasses for at afspejle disse varierende risicis, der udgør en risiko for befolkningen efter eksponering, 1) for at sikre, at de testede allergener stadig er relevante, og 2) for at der registreres nye hyppige allergener. Denne artikel beskriver at det er Gruppens hensigt at indlede en interaktiv proces med en toårig opdatering af EBS sammenfaldende med ESCD-kongressen, som alle medlemmer af ESCD vil have mulighed for at bidrage til.

Original overskrift: The European baseline series and recommended additions: 2019.