Current patch test results with the European baseline series and extensions to it from the ‘European Surveillance System on Contact Allergy’ network, 2007-2008

De vigtigste allergener er samlet i den europæiske basisserie. Denne artikel opgør kontaktallergiforekomsten over for disse allergener i forskellige lande i Europa testet i årene 2007 og 2008. Data fra 39 afdelinger i 11 europæiske lande er blevet samlet og analyseret vedrørende 25.181 patienter.

 

Resultaterne varierede markant mellem landene. Metaller og duftstoffer er stadig de hyppigste allergener i hele Europa. Nogle allergener testet nationalt kan være nyttige fremtidige tilføjelser til den europæiske basisserien, for eksempel methylisothiazolinon.