Current knowledge on biomarkers for contact sensitization and allergic contact dermatitis.

Denne meget omfattende oversigtsartikel er forfattet af en række europæiske eksperter som hver især arbejder med mekanismer i hudbarrieren. Artiklen gennemgår de mulige biomarkører der kan anvendes til at skelne mellem fx allergisk eksem og andre eksem typer som irritativt eller atopisk eksem. Artiklen konkluderer at der i dag ikke findes nogen anvendelige biomarkører til at diagnosticere allergisk eksem.