Cross-reactivity between thiurams

Thiuramer er stoffer, som anvendes ved produktion af gummi og naturgummi. Kontaktallergi over for stofferne er velkendt og den hyppigste årsag er brug af engangs-gummihandsker. Ofte ses samtidig allergi overfor flere forskellige thiuramer. Det er uvist om dette skyldes kryds-allergi eller uafhængigt udviklet allergi over for de forskellige thiuramer.

 

I studiet undersøges om der er kryds-allergi mellem tetraethylthiuram disulphide (TETD) og tetramethylthiuram disulphide (TMTD). Samtidig afprøves en metode med fornyet lappetest på et område med tidligere allergisk kontakteksem med henblik på, om man hermed kan bedømme kryds-allergi. Metoden til at undersøge kryds-allergi var anvendelig; derimod var det ikke muligt at konkludere noget sikkert vedrørende mulig kryds-allergi mellem TETD og TMTD.