Cross-reactivity between methylisothiazolinone, octylisothiazolinone and benzisothiazolinone using a modified local lymph node assay.

Dette dyrestudie belyser potentiel krydsreaktivitet mellem methylisothiazolinon (MI), octylisothiazolinon (OIT) og benzisothiazolinon (BIT); alle tre konserveringsmidler tilhører gruppen af isothiazolinoner. Ved hjælp af en modificeret dyremodel var det muligt at belyse krydsreaktivitet. Mus blev sensibiliseret med MI henover 3 dage og efter en hvileperiode på 3 uger blev musene på ny eksponeret over for MI, OIT eller BIT. Ved hjælp af flowcytometri var det muligt at undersøge immunsystemets celler i de enkelte mus. Der fandtes det samme immunologiske respons uanset om MI-sensibiliserede mus blev eksponeret for MI, OIT, BIT, der var signifikant forskelligt fra en kontrolgruppe af mus. Dette betyder at krydsreaktivitet mellem MI, OIT og BIT ikke kan udelukkes, hvorfor dette bør tages i betragtning inden brugen af OIT og BIT bliver introduceret i kosmetiske produkter