Criteria for the evidence-based categorisation of skin sensitisers

Forfatterne bag dette studie ser på de videnskabelige kriterier der ligger til grund for fare klassificering af produkter vedrørende fare og risiko for at inducere kontaktallergi og fremkalde allergisk kontakteksem