Creams Used by Hand Eczema Patients are often Contaminated with Staphylococcus aureus

Patienter med håndeksem er ofte bærere af bakterien Staphylococcus aureus, og dette kan være medvirkende til at forværre sværhedsgraden af eksemet. Vi undersøgte, om de håndcremer, som patienter med håndeksem bruger, er kontamineret med mikroorganismer og især S. aureus.
 

Håndcremerne fra 20 patienter med håndeksem blev undersøgt, og resultaterne viste, at 63 % (20/32) af cremerne indeholdt bakterier og i 90 % (18/20) var der Gram+-kokker i. I 6 produkter blev der fundet S. aureus. Ingen af produkterne indeholdt store koncentrationer af mikroorganismer, og størstedelen af mikroorganismerne blev isoleret fra åbningen af produkterne. Det betyder, at de fleste mikroorganismer sandsynligvis kommer fra brugeren, og derfor er det vigtigt, at brugerne så vidt som det er muligt undgår for meget kontakt med åbningen. Især fra krukker anbefaler vi, at patienterne bruger en ske eller en spatel til at få cremen ud i stedet for at putte fingrene ned i krukken.