Cost-of-illness of patients with contact dermatitis in Denmark.

Denne undersøgelse ser på omkostningerne ved patinter med kontakteksem.

De vigtigste resultater af denne undersøgelse var, at der var store udgifter til sundhedsvæsenet både for børn og voksne, og der sås også tab produktivitet for voksne.