Contact sensitization to fragrances in the general population: a Koch’s approach may reveal the burden of disease

Dette review gennemgår den eksisterende litteratur om parfumeallergi i befolkningen. Den mediane prævalens af fragrance mix I og Peru balsam allergi blandt voksne var henholdsvis 2,3 % og  1,1 %. Artiklen konkluderer, at parfumeallergi er relativt hyppigt i befolkningen, og at den medfører sygelighed.