Contact dermatitis to hair dyes in an adult Danish population – an interview based study

I 2003 undersøgtes forekomsten af allergi/allergilignende symptomer over for hårfarve i den danske befolkning ved hjælp af interview. 4000 personer blev tilfældig udvalgt til interview via deres personnummer. Svarprocenten var 65,2 %. Undersøgelsen viste at 18,4 % af mænd og 74,9 % af kvinder havde prøvet at farve deres hår. 5,3 % af disse havde haft en allergisk/allergilignende hudreaktion på grund af hårfarvningen. Typisk starttidspunkt for hårfarvning var 16-års-alderen.