Contact dermatitis caused by iodopropynyl butylcarbamate in Denmark

Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) er et konserveringsmiddel, der kan forårsage kontaktallergi. De første tilfælde blev rapporteret i 1997, og IPBC indgår i øjeblikket i den udvidede europæiske basisserie i Danmark.
 
I denne artikel vurderes tendenser i perioden 2000-2011 vedrørende allergi over for IPBC i Danmark og samtidig behandles spørgsmålet om betydningen af de ​​samtidige reaktioner på thiuram mix.
 
I alt 9.755 (6.449 kvinder; 3.306 mænd) patienter blev lappetestet med IPBC og den europæiske basisserie på Gentofte Hospital i løbet af 2000-2011. Resultaterne blev registreret i en anonymiseret database, og analyseret med SPSS™. I alt 54 tilfælde af kontaktallergi over for IPBC blev fundet og der blev opserveret en markant stigende tendens i løbet af 2000-2011, men ingen signifikante ændringer i løbet 2006-2011.
 
En analyse af kohorten ved brug af MOAHLFA-indekset viste, at kontaktallergi over for IPBC var betydeligt mere prævalent ved mandlige patienter, samt patienter med arbejdsbetinget allergi og patienter med håndeksem. Samtidig var der en større hyppighed blandt patienter over 40 år. Der blev også fundet en signifikant sammenhæng mellem allergi over for IPBC og allergi over for thiuram mix.
 
IPBC fortsætter med at være blandt de mindre hyppige allergener. En koncentration på 0,2 % i lappetests har bidraget til diagnosticering af flere overfølsomhedsreaktioner over for dette stof. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at afklare årsagen til overrepræsentationen af thiuram allergi ved patienter der er overfølsomme over for IPBC.