Contact allergy to trimethylbenzenepropanol (Majantol®)

Trimetyl-benzenepropanol (TMP) er et parfumestof, som anvendes i kosmetiske produkter. Fra udenlandske studier er det beskrevet at være allergifremkaldende. Dette studies formål var, at bestemme hyppigheden af allergiforekomsten blant danske eksempatienter. Ialt blev 722 epikutantestet (lappetestet) med TMP og der blev påvist allergi overfor stoffet hos 6 patienter (0,83 %).

 

Studiet bekræfter, at TMP er et relativt hyppigt allergifremkaldende parfumstof. Det er uvist hvor udbredt TMP er i kosmetiske produkter, da det ikke skal deklareres med dets specifikke navn på ingredients listen, men blot med ordet parfum, perfume eller aroma. Der er ikke foretaget eksperiemtielle studier af TMP over dets allergiske profil, så muligvis er forekomsten af allergi overfor stoffet endnu højere, da epikutanttestkoncentration af TMP ikke er optimal til påvisning af allergi. Et multicenter studie er ved at blive igangsat netop til belysning af TMP's allergiske profil og en bestemmelse af hvilke kosmetiske produkter, som er årsag til allergien.