Contact allergy to rubber accelerators remains prevalent: retrospective results from a tertiary clinic suggesting an association with facial dermatitis.

I denne retrospektive undersøgelse af eksempatienter (n=7997) undersøgte vi forekomsten af kontaktallergi overfor gummiacceleratorer. Prævalensen af thiuram mix forblev uændret høj henover en 10-årig periode på 3,1% med en relevans af kontaktallergien på ca. 60%. Overraskende fandt vi en association mellem ansigtseksem og kontaktallergi over thiuram mix. Denne association er ikke tidligere beskrevet, men enkelte patienthistorier tyder på at gummikemikalier fra handsker evt. kan hvirvles op i luften under brug og derved komme i kontakt med ansigtet og resultere i et allergisk ansigtseksem. Yderligere undersøgelser er dog nødvendige før en sådan kausalitet endelig kan bekræftes.