Contact allergy to preservatives in patients with occupational contact dermatitis and exposure analysis of preservatives in registered chemical products for occupational use.

Eksem og kontaktallergi over for konserveringsmidler er hyppig, fx. kontaktallergi over for methylisothiazolinon (MI). I et udtræk af patienter med erhvervsbetinget eksem, lappetestet med konserveringsmidler på Gentofte Universitets Hospital fra 2009-2013, blev hyppigheden af kontaktallergi over for 11 konserveringsmidler undersøgt. Desuden udtrækkedes data fra Produktregisteret for selvsamme konserveringsmidlers brug i kemiske produkter, produkter produceret eller importeret til Danmark til erhvervsbrug. I alt havde 14.2% kontaktallergi over for mindst et konserveringsmiddel, hvor patienter med kontaktallergi over for konserveringsmidler signifikant oftere havde ansigtseksem (19.9% versus 13.1%) og højere alder (alder>40 år; 71.6% versus 45.8%). Malere havde ofte erhvervsbetinget kontakteksem, hvilket især skyldtes MI og til dels formaldehyd.

Det blev endvidere fundet at isothiazolinoner, herunder MI, og formaldehyd ofte blev registeret til brug i erhvervsprodukter i Danmark. Især maling og lak, rengørringsartikler til erhvervsbrug samt skæreolier var hyppigt brugt i høje koncentrationer. 

Ofte brugte konserveringsmidler i høje koncentrationer giver hyppigt kontaktallergi. Brugen af formaldehyd i “maling og lak” bør undersøges yderligere.