Contact allergy to oak moss: search for sensitizing molecules using combioassay-guided chemical fractionation, GC-MS, and structure-activity relationship analysis

Oak moss absolut er et naturekstrakt udvundet af egemos. Det består af flere hundrede enkeltstoffer og har en kraftig allergifremkaldende effekt. Allergi over for oak moss ses findes hos ca. 25% af de parfumeallergiske personer og det er det parfumestof, der hyppigst er årsag til allergi.

På den bagrund iværksattes forskning til at bestemme hvilket/hvilke stoffer i oak moss, der er allergifremkaldende. Ved en kombination af allergitest på oak moss allergiske patienter og kemisk fraktionering og analyse identificerede stofferne: chloroatranol og atranol som de stærkeste allergi fremkaldende stoffer i oak moss, herudover fandt man at stoffet methyl-betaorcinol carboxylate også gav allergiske reaktioner. Sidstnævnte er med til at give duften.
Der er formentlig flere end de nævnte stoffer, som er tilstede i oak moss, som er allergifremkaldende.