Contact allergy to methyldibromo glutaronitrile is still of clinical relevance.

Prævalensen af kontaktallergi overfor konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile (MDBGN) er faldet væsentligt efter dets anvendelse i kosmetiske ”leave-on” og ”rinse-off” produkter blev forbudt i EU i hhv. 2005 og 2008 (1). Den kliniske relevans af positive lappeprøver overfor MDBGN er næsten forsvundet i Danmark (2). I denne artikel præsenterer vi 2 patienter med allergisk kontakteksem forårsaget af udsættelse for MDBGN i hhv. et rengøringsprodukt og en solcreme. Patient nr. 1 var en 62-årig kvinde med kronisk håndeksem og periodevis opblussen gennem 3 år. Hun arbejdede på et kontor, primært med computere. I fritiden red hun på heste. Eksemet blev ikke bedre i ferier på nær sidste ferie, hvor patienten mod sædvane ikke havde redet heste. Lappeprøver viste en positiv reaktion over for MDBGN (+). MDBGN viste sig at være tilstede i et vaskemiddel, Stassek Quickstar®, som patienten håndvaskede sine ridehandsker i. Patienten erindrede retrospektivt, at eksemet var blusset, sidst hun havde anvendt vaskemidlet. Patient nr. 2 var en 41-årig kvinde, som udviklede et generaliseret eksem på en 1-måneds lang ferie til Guatemala. Hun arbejdede som tandlæge og havde ikke tidligere haft eksem. Lappeprøver viste en positiv reaktion overfor MDBGN (+). MDBGN blev fundet i en solcreme, Banana Boat®, som patienten havde købt og anvendt på sin ferie. Disse tilfælde viser, at forbrugere stadig kan blive eksponeret overfor MDBGN i kosmetiske produkter købt udenfor EU, hvor MDBGN fortsat er tilladt, eller i andre former for forbrugerprodukter. Positive lappeprøver overfor MDBGN kan således stadig være af klinisk relevans og mulige eksponeringer skal fortsat undersøges.