Contact allergy to lanolin: temporal changes in prevalence and association with atopic dermatitis.

Dette studie undersøgte forekomsten af allergi overfor lanolin I perioden 2004-2015 samt en evt sammenhæng til atopisk eksem. Vi undersøgte reaktioner overfor 2 forskellige markører, henholdsvis Amerchol og lanolin alkohol. Lappetest resultater fra i alt 9577 personer blev undersøgt. Studiet viste en stigende forekomst af lanolin allergi (0.5% i 2004 til 1.8% i 2015). Vi fandt en signifikant sammenhæng mellem atopisk eksem og lanolin samt lanolin alkohol men ingen sammenhæng til Amerchol. 108 personer reagerede på enten den ene eller den anden markør mens 29 reagerede på begge.