Contact allergy to epoxy resin: risk occupations and consequences

 

Epoxy harpiks monomerer er stærke hudsensibilisatorer, som anvendes bredt  i industrisektorer. I Danmark foreskriver loven, at arbejdstagere skal gennemgå et kursus om sikker håndtering af epoxy harpiks forud for erhvervsmæssig eksponering, men effektiviteten af ​​dette initiativ er stort set ukendt.
 
I denne publikation undersøges forekomsten af ​​kontaktallergi til epoxy harpiks monomerer (diglycidylether af bisphenol A, MW 340)  iblandt patienter med mistænkt kontakteksem, hvorefter der relateres til ansættelse- og arbejdsrelaterede konsekvenser.
 
Som datagrundlag anvendtes 20.808 på hinanden følgende dermatitis patienter som blev lappetestet i løbet af perioden 2005-2009. Alle patienter med en positiv lappetest for epoxy harpiks fik tilsendt et spørgeskema.
 
En positiv lappetest reaktion på epoxy harpiks blev fundet i 275 patienter (1,3%), med en højere andel af mænd (1,9%) end hos kvinder (1,0%). Forekomsten af ​​overfølsomhed for epoxy harpiks forblev stabil i den undersøgte periode. Af patienterne med en epoxy harpiks positiv lappetest, returnerede 71% et spørgeskema, 95 patienter havde arbejdet med epoxy harpiks i erhvervsmæssige omgivelser, og af disse havde en tredjedel ikke bruge beskyttelseshandsker og kun 50,5% (48) havde deltaget i et uddannelsesprogram.
 
Den 1% forekomst af epoxy harpiks kontaktallergi svarer til rapporter fra andre lande. Den høje forekomst af epoxy harpiks eksponering på arbejdspladsen, og den begrænsede brug af beskyttelsesforanstaltninger viser, at styrkelse af loven er nødvendig.