Contact allergy to chlorhexidine in a tertiary dermatology clinic in Denmark.

Klorhexidin bliver brugt i stor udstrækning som desinfektionsmiddel i sundhedssektoren og som konserveringsmiddel i kosmetik. De fleste mennesker tolerer kontakt med klorhexidin, men enkelte patienter udvikler kontakt-allergi. I denne artikel har vi opgjort, at ca. 1% af alle patienter, der blev lappetestet på Hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital fra 2003-2013, havde en positiv test med klorhexidin. Disse patienter fik tilsendt et spørgeskema omkring allergien. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viste, at allergien kan været forårsaget af klorhexidin i mange forskellige produkter brugt i sundhedssektoren og i kosmetik. Det blev desuden fundet, at 32% af patienterne havde været udsat for klorhexidin efter de havde fået konstateret allergien og de fleste udviklede symptomer ved kontakten med klorhexidin. Dette fund viser vigtigheden af, at patienterne informeres grundigt om mulige kilder med klorhexidin når allergien bliver konstateret, og at sundhedspersonale er opmærksom på at undgå klorhexidin når de behandler en patient med allergien.