Contact allergy to allergens of the TRUE-test (panels 1 and 2) has decreased modestly in the general population

Dette studie viste, at forekomsten af kontaktallergi faldt fra 15,5% i 1990 til 10,0% i 2006 blandt voksne danskere i alderen 18-69 år.

 

Årsagen til faldet skyldtes primært at forekomsten af kontaktallergi faldt overfor thiomersal, kobolt, gummi, Peru balsam, MCI/MI og krom.