Contact Allergy in Danish Healthcare Workers: A Retrospective Matched Case-control Study.

Sundhedsarbejdere har øget risiko for at udvikle håndeksem grundet vådt arbejdsmiljø og udtalt hudkontakt med allergener i arbejdsmiljøet.

Denne opgørelse af 1402 sundhedsarbejdere og 1402 matchede kontroller viste at sundhedsarbejdere havde øget risiko for at udvikle håndeksem og arbejdsbetinget eksem. Desuden fandt vi at sundhedsarbejdere oftere havde kontaktallergi over for thiuram mix. Vi efterviser således at sundhedspersonale har en øget risiko for håndeksem qua deres arbejde. Fremtidig fokus og bedre undervisning for korrekt brug af værnemidler kan benyttes til at nedbringe antallet af cases blandt sundhedspersonale.