Consequences of occupational food-related hand dermatoses with a focus on protein contact dermatitis

I et tidligere studie: ”Arbejdsmæssige fødevarerelaterede hudlidelser over en ti-års periode”, blev der fundet at proteinkontaktdermatitis er en hyppig hudlidelse blandt håndeksempatienter med arbejdsrelateret fødevarekontakt. På trods af dette, er kendskabet til hvilke konsekvenser proteinkontaktdermatitis kan have, meget mangelfuldt. 

 
I dette studie undersøgte vi konsekvenserne ved at have hudlidelser relateret til et arbejde med fødevarekontakt, blandt 178 patienter undersøgt på Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital mellem 2001 og 2010. Viden om konsekvenserne for de 178 patienter blev indhentet gennem en spørgeskemaundersøgelse. 
 
Undersøgelsen afslørede at 75 % af pateinterne med proteinkontaktdermatitis var nødt til at bruge handsker når de arbejdede og at 62,5 % havde været sygemeldt i mere end 3 uger. Til sammenligning var 60.2 % af patienterne med en anden arbejdsmæssig fødevarerelateret hudlidelse nødt til at bruge handsker og 30 % havde været sygemeldt i mere end 3 uger (p = 0,02). Ligeledes var 62 % af proteinkontaktdermatitis patienterne nødt til at skifte til et andet job grundet hudlidelsen, hvilket gjorde sig gældende for 43 % af patienterne med andre hudlidelse (p = 0,02). Atopisk dermatitis var lige hyppig i begge grupper. 
 
Samtidig blev der fundet, at arbejdet med fødevarekontakt generelt er associeret med negative konsekvenser men, at patienter med proteinkontaktdermatitis havde hyppigere og mere omfattende konsekvenser end patienter med andre arbejdsmæssige fødevarerelaterede hudlidelser. Dette understreger vigtigheden af at diagnosticere proteinkontaktdermatitis og at betragte denne som en selvstændig arbejdsbetinget kontaktdermatitis.