Concentration of filaggrin monomers, its metabolites and corneocyte surface texture in individuals with a history of atopic dermatitis and controls.

Formålet med dette studiet var at undersøge hudcellernes overfladestruktur, samt mængden af filaggrin protein og dets nedbrydningsprodukter, hos eksempatienter (n=47) sammenlignet med voksen normal hud (n=20). I forhold til eksemhud fandt vi, at niveauet af filaggrin protein, og dets nedbrydningsprodukter, var signifikant lavere hos patienter med eksem sammenlignet med raske kontroller, mens overfladestrukturen var signifikant anderledes, hvilket antyder at inflammeret hud har en nedsat hudbarrierefunktion samt en ændret morfologi.