Comparative sensitizing potencies of fragrances, preservatives, and hair dyes.

I reguleringsøjemed har man sammenlignet styrkerne af sensibiliserende stoffer i parfume, konserveringsmidler og hårfarver.

Den Lokale Lymfeknude Test på mus (LLNA) bruges til vurdering af sensibiliserende stoffer med hensyn til fare- og risikovurdering i reguleringsøjemed. Stoffets sensibiliseringsstyrker inddelt, på baggrund af LLNA, i 3 kategorier: ekstrem (EC3 værdi på ≤0.2%), stærk (> 0,2% til ≤2%), og moderat (> 2%), for at sammenligne de sensibiliserende koncentrationer af duftstoffer, konserveringsmidler og hårfarvningsmidler, der er sensibiliserende og ofte kommer i kontakt med huden hos forbrugere og arbejdstagere, LLNA resultater og EC3 værdier af 72 duftstoffer, 25 konserveringsmidler og 107 hårfarvestoffer blev indsamlet fra to offentliggjorte opgørelser af LLNA data og vurderinger fra den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed og dens forgængere. Man så at størstedelen af sensibiliserende konserveringsmidler og hårfarver er stærke eller ekstreme sensibilisatorer (EC3 værdi af ≤2%), og parfume er for det meste moderate sensibiliserende. Selvom parfumestoffer typisk er moderat sensibiliserende, er de er blandt de hyppigste årsager til kontaktallergi. Dette indikerer, at andre faktorer end styrken skal behandles mere stringent i risikovurdering og risikostyring.