Cobalt sensitization and dermatitis: considerations for the clinician

Denne kliniske oversigtsartikel præsenterer kliniske og videnskabelige data om kobolt sensibilisering og dermatitis. Det konkluderes, at  selvom kobolt er en stærk sensibilisator, som forekommer ofte ved lappetestning, så bør det betragtes som et meget komplekst metal til at teste med. Eksponeringsdata og kliniske data fra metalarbejdere som er stærkt eksponeret for kobolt tyder på, at lappetest reaktioner undertiden er falsk positive, og at lappetestere nøje bør vurdere reaktionens kliniske relevans.