Cobalt release from implants and consumer items and characteristics of cobalt sensitized patients with dermatitis

Denne artikel søger at identificere årsager til koboltallergi og -eksem. Ved at anvende den nye kobolttest, der identificerer frigivelse af koboltioner fra metalgenstande, undersøgte vi tandimplantater, hofteimplantater og mobiltelefoner. Vi viser, at mobiltelefoner ikke frigav kobolt, men at kobolt ofte blev frigivet fra implantater.

 

Samlet set kan vi ikke forklare de høje forekomster af koboltallergi, der ses blandt eksempatienter, med de mængder kobolt, der frigives fra metalgenstande, der er i hudkontakt. Vi diskuterer muligheden for falsk positive reaktioner, sensibilisering fra implantater samt krydsreaktioner.