Cobalt allergy and suspected aseptic lymphocyte-dominated vascular-associated lesion following total hip arthroplasty

Aseptic lymphocyte-dominated vasculitis-associated lesion (ALVAL) blev først beskrevet i 2005 af Willert et al. Histologisk karakteriseres det af et diffust, perivaskulært lokaliseret lymfocytinfiltrat med nekrose. På samme tid observerede man, at nogle patienter fik tilbagefald efter total hoftealloplastik, hvor man havde anvendt metal-på-metal protese. Reoperation med plastprotese løste problemet. Dette tydede på, at patienterne var blevet sensibiliseret over for metallet i proteserne.

 

Vi beskriver her en patient med formodet ALVAL-reaktion, hvor sensibilisering over for kobolt muligvis opstod efter total hoftealloplastik med metalprotese.