Clinical severity and prognosis of hand eczema

I en dansk multicenterundersøgelse deltog 9 klinikker med medlemskab af Dansk Kontaktdermatitis Gruppe. I alt 799 patienter med håndeksem blev inkluderet fra de respektive klinikker. En klinisk vurdering af patienternes håndeksem blev foretaget ved inklusionen. Undersøgelsen viste, at svære eksemforandringer på hænderne var associeret med stigende alder, kontaktallergi og atopisk dematit. Den opfølgende undersøgelse seks måneder senere viste, at socioøkonomiske forhold har en betydning for prognosen af håndeksem. Ufaglærte havde således en øget risiko for en dårlig prognose sammenlignet med andre samfundsgrupper. Denne gruppe af patienter synes således, at have behov for ekstra bevågenhed.