Clinical characteristics and consequences of hand eczema – an 8-year follow-up study of a population-based twin cohort

Artiklen omhandler en befolkningsbaseret undersøgelse af 188 tvillinger med håndeksem, som blev interviewet, allergitestet og undersøgt klinisk første gang i 1997-98 og for anden gang i 2005-06. Undersøgelsen viste, at rødme og afskalning var de hyppigste symptomer på håndeksem og at håndeksemet oftest sad på fingre og i håndflader. I 1997-98 og 2005-06 påvistes kontaktallergi hos henholdsvis 28 % og 30 %. 12 % havde været sygemeldt på grund af håndeksem og tilhørsforhold til laveste socio-økonomiske gruppe samt atopisk eksem var risikofaktorer for sygemelding. 9 % havde måttet skifte job på grund af håndeksem. 63 % havde konsulteret en læge mindst en gang på grund af håndeksem og atopisk eksem var en risikofaktor for mere end et lægebesøg. Der var en betydelig tendens til kroniske symptomer idet 68 % af dem, som havde symptomer i 1997-98, havde haft symptomer indenfor det sidste år ved undersøgelsen i 2005-06.