Classification of hand eczema: clinical and aetiological types. – Based on the Guideline of the Danish Contact Dermatitis Group

I studiet afprøves den guideline som Dansk Kontaktdermatitis Gruppe har udviklet til klassifikation af håndeksem i kliniske og aethiologiske typer. Studiet omfatter 710 håndeksempatienter, der er set i dermatologisk speciallægepraksis i løbet af 1 år. Der blev ikke fundet nogen klar sammenhæng mellem håndeksemets årsag (aethiologi) og udseende (morfologi), hvorfor der altid skal gennemføres en eksponeringsanalyse og allergitest. En særlig type af håndeksem-det hyper-keratotiske palmare eksem- blev identificeret som en særlig undertype, der ofte sås hos ældre mænd og ofte opstået uden der kunne påvises en relation til miljøpåvirkninger.