Chronic hand eczema – self-management and prognosis: a study protocol for a randomised clinical trial

 

I løbet af et år oplever cirka hver 10. dansker at have håndeksem, som dermed er en hyppig sygdom. Ofte bliver sygdommen kronisk med store konsekvenser for den enkelte i form af sygefravær, jobskifte, førtidspension og nedsat livskvalitet. 
Når man har håndeksem, er ens egen indsats både vigtig og nødvendig. Det involverer at man selv overvåger sygdomstilstanden, at man efterlever behandlingsplaner og har en forebyggende adfærd i dagligdagen. Der har vist sig at være et behov for at udvikle vejledningsprogrammer, der bedst kan støtte den enkelte i denne vedvarende proces. 
 
Denne artikel beskriver protokollen til et stort klinisk lodtrækningsforsøg, hvor effekten af et nyudviklet vejledningsprogram, kaldet ’Hudrask’, sammenlignes med vanlig information. 
 
300 patienter, der er henvist til behandling for deres håndeksem ved to behandlingssteder, er tilfældigt fordelt i en gruppe, der afprøver det nye program eller i en kontrolgruppe. Programmet tilbyder værktøjer til egen overvågning af sygdomstilstanden, vejledning ved sygeplejerske og adgang til et elektronisk patientforum.
 
Efter seks måneders deltagelse i projektet vurderes effekten af programmet ud fra objektiv sværhedsgrad af deltagerens håndeksem og dennes oplevede livskvalitet. Resultaterne af projektet foreligger i foråret 2013.