Chromium allergy: Significance of both Cr(III) and Cr(IV)

Kromallergi kan opstå ved udsættelse for kromgarvet læder, hvor et overskud af krom kan frigives til huden. Kromgarvet læder er mere holdbart end ikke garvet læder og anvendes til forbrugerprodukter som urremme, sko og handsker. Allergi over for krom forårsaget af lædersko er specielt et problem blandt kvinder.
  

Det er trivalente kromforbindelser, der anvendes til lædergarvning. Overskud af disse trivalente kromforbindelser kan frigives fra læderet ved brug. Små mængder af det trivalente krom kan oxideres til det mere opløselige og allergifremkaldende hexavalente krom.
  

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at krom frigøres fra 35 % af forbrugerlæderprodukter. I læderprodukter udsættes man for to stadier af krom, trivalent og hexavalent krom. Der er gennemført et klinisk studie, hvor de mængder af trivalent og hexavalent krom, der udløser allergisk eksem, er fastlagt.
 

 

Studiet har vist, at både trivalent og hexavalent krom kan provokere allergisk eksem. Hexavalent krom var mest potent og udløste allergisk eksem hos 10 % af personer med kromallergi ved udsættelse for 1 ppm (0,0001 %) hexavalent krom medens trivalent krom var mindre potent end hexavalent krom, men mere potent end forventet, idet der skulle 6 ppm trivalent krom til at give den samme effekt.
  

Dette studie viser, at forebyggelse af kromallergi fra læderprodukter skal omfatte regulation af både frit tri- og hexavalent krom.