Chromium allergy and dermatitis: prevalence and main findings.

En oversigtsartikel der bredt beskriver kromallergi både historisk samt nyere tendenser og epidemiologi både nationalt og internationalt.