Chlorhexidin findes i kosmetik

 

Chlorhexidin anvendes til huddesinfektion i sundhedsvæsnet, men er også tilladt som konserveringsmiddel i kosmetik.

 

Chlorhexidin kan give type I allergi, som viser sig ved nældefeber, astma og evt. shock og type 4 allergi, som viser sig ved eksem.

 

Nogle har fået deres allergi over for chlorhexidin i forbindelse med indlæggelse og operationer, hvor chlorhexidin anvendes, mens for andre kender man ikke årsagen til allergien.

 

I denne markedsundersøgelse undersøgtes  indholdsdeklarationen af 2251 kosmetiske produkter for chlorhexidin.

 

Chlorhexidin blev fundet i 3,6% af produkterne. I 7,5% af hårprodukter, 2,8% af cremer, 16,6% af ansigtsvask,  6,3% af vådservietter, 13,6% af skin tonic s, 8% af make-up fjernere og 5% af mundskyllevæsker.

I alt 10 produkter blev udtaget  til kemisk analyse. De holdt sig alle inden for den tilladte grænse for chlorhexidin i kosmetik på 0.3%.

 

Det kan have store konsekvenser, hvis en person med allergi over  for chlorhexidin udsættes for stoffet.  Chlorhexidin bruges ikke helt sjældent i forskellige kosmetiske produkter og det er vigtigt at personer med allergi er informeret herom.

 

 

Læs om artiklen her.

 

Læs information til patienter med chlorhexidineallergi her.