Chemical burns to the scalp from Hair Bleach and Dye

Der er beskrevet to eksempler på ætsninger af skalpen med hårfarvningsprodukter og hårblegningsprodukter. Det drejer sig om en 12-årig pige og en 26-årig  kvinde, som begge vil få livsvarigt arvæv og ikke kan forvente at få hårvækst i det område, hvor farvningen/blegningen har forårsaget skaden. I begge tilfælde blev farvningen/blegningen foretaget af en frisør og blev stoppet inden planlagt tid, fordi kunden følte smerte i hårbunden. De beskrevne tilfælde af kemiske ætsninger skyldes ikke kontaktallergi, men sandsynligvis procedurefejl.