Chemical allergy in humans: Fresh perspectives

Dette korte brev til tidsskriftredaktøren beskriver hvordan at der er en stigende viden om at gentagen applikation af kontaktallergener på huden hos personer med børneeksem kan være med til at drive og fastholde deres sygdom