Characterization of the polysensitized patient: a matched case-control study

Studiet havde til formål at undersøge varighed og forløb af eksemsygdom samt risikofaktorer for patienter med mange kontaktallergier. 1120 individer svarede på et spørgeskema. Risikoen for at have mange kontaktallergier var øget, hvis man samtidig havde atopisk eksem (også kaldet børneeksem). Derimod var forekomsten af skinnebenssår ikke en risikofaktor for mange kontaktallergier. Varigheden af eksemsygdom steg med stigende antal af kontaktallergier hos patienter uden atopisk eksem. Hos patienter med atopisk eksem var varigheden af eksemsygdom uafhængig af antallet af kontaktallergier.