CE-mærkning

Produktmærkning, der signalerer overensstemmelse med EF-direktivers hovedkrav på bestemte produktområder. Mærket attesterer bestemte niveauer for sikkerhed, sundhed og miljø. Afhængigt af klassifikation af produkterne spænder baggrunden for CE-mærket fra en fabrikanterklæring til en medvirken af et udpeget organ, der godkender produktet både i relation til konstruktion og produktion.