Causes of epidermal filaggrin reduction and their role in the pathogenesis of atopic dermatitis

Denne oversigtsartikel gennemgår filaggrins betydning for hudbarrieren og risikoen for børne eksem. Det viser sig at børneksem netop er karakteriseret ved filaggrinmangel og at tidligere forskning peger i retning af at filaggrinmangel kan initiere børneeksem