Deodorants: an experimental provocation study with cinnamic aldehyde

Parfumerede deodoranter er en hyppig årsag til parfumeallergi. Deodoranter anvendes i et fugtig, lukket miljø i armhulen, hvor der ofte (hos kvinder) er skadet hud som følge af barbering. Disse faktorer kan øge risikoen for at allergi opstår. To parfumestoffer, kendt som allergifremkaldende, Hydroxycitronellal og kanelaldehyd (cinnamal) studeres i forskellig koncentration i deodoranter. Personer med kendt allergi over for et af disse parfumestoffer fik udleveret deodoranter tilsat parfumestoffet i stigende, men realistiske mængder. Der inkluderedes en kontrolgruppe uden allergi over for parfume.

Alle eller næsten alle forsøgspersoner med allergi over for et af parfumestofferne udviklede allergisk eksem i armhulen ved brug af deodoranten med parfume. Ingen af kontrol personerne reagerede. 

Chromium allergy: Significance of both Cr(III) and Cr(IV)

Kromallergi kan opstå ved udsættelse for kromgarvet læder, hvor et overskud af krom kan frigives til huden. Kromgarvet læder er mere holdbart end ikke garvet læder og anvendes til forbrugerprodukter som urremme, sko og handsker. Allergi over for krom forårsaget af lædersko er specielt et problem blandt kvinder.
  

Det er trivalente kromforbindelser, der anvendes til lædergarvning. Overskud af disse trivalente kromforbindelser kan frigives fra læderet ved brug. Små mængder af det trivalente krom kan oxideres til det mere opløselige og allergifremkaldende hexavalente krom.
  

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at krom frigøres fra 35 % af forbrugerlæderprodukter. I læderprodukter udsættes man for to stadier af krom, trivalent og hexavalent krom. Der er gennemført et klinisk studie, hvor de mængder af trivalent og hexavalent krom, der udløser allergisk eksem, er fastlagt.
 

 

Studiet har vist, at både trivalent og hexavalent krom kan provokere allergisk eksem. Hexavalent krom var mest potent og udløste allergisk eksem hos 10 % af personer med kromallergi ved udsættelse for 1 ppm (0,0001 %) hexavalent krom medens trivalent krom var mindre potent end hexavalent krom, men mere potent end forventet, idet der skulle 6 ppm trivalent krom til at give den samme effekt.
  

Dette studie viser, at forebyggelse af kromallergi fra læderprodukter skal omfatte regulation af både frit tri- og hexavalent krom.

Acute fingertip dermatitis to a temporary tatoo and quantitative chemical analysis of the product

Ung mand, der flere gange havde fået en midlertidig tatovering, malede med sin fingerspids en midlertidig tatovering på en ven. Han anvendte tatoveringsmaling købt i Thailand. To dage senere udviklede han en svær allergisk reaktion på sin finger. Malingen blev analyseret og man fandt 0,4 % p-phenylenediamin (ppd) i den, et stærkt allergifremkaldende stof, som det er ulovligt at anvende direkte på huden.

Contact sensitisation from compositae containing herbal remedies and cosmetics

Kurvblomster er en hyppig årsag til allergi. Der gives en oversigt over den nuværende viden vedrørende allergi fremkaldt af kurvblomstekstrakt i kosmetik. Der er i litteraturen rapporteret tilfælde forårsaget af tysk kamille og arnica. Hvordan personer, der er blevet allergiske over for kurvblomster, reagerer på kosmetik med planteekstrakter i, vides ikke.

Combined effects of irritants and allergens. An experimental study of simultaneous application of irritant and allergen in previously sensitised individuals

Nikkelallergikere blev udsat for forskellige koncentrationer af nikkelchlorid og natriumlarylsulfate (sæbestof) alene og i kombination. Der sås et meget større respons end forventet på de kombinerede udsættelser, svarende til øgning af dosis med en faktor 4 af de enkelte stoffer. Der var således en synergistisk effekt på det allergiske respons ved samtidig udsættelse for et sæbestof, hos personer, der er allergiske over for nikkel.

55 cases of allergic reactions to hair dye. A descriptive consumer complaint based study

Der rapporteres om 55 tilfælde af svær allergisk reaktion over for hårfarve. De 55 personer henvendte sig efter annoncering. 22 patienter blev set af dermatologer, og alle sygehistorier blev vurderet af dermatologer. Karakteristisk var svært akut hævelse af skalp, øjenomgivelser og ansigt.

 

Alle, der blev lappetestet, var allergiske over for p-phenylenediamine (ppd). Det konkluderes, at hyppigheden af allergi over for hårfarver formentlig er underestimeret og tilstanden ofte ikke korrekt diagnosticeret i sundhedsvæsnet.

1 92 93 94